Hiển thị các bài đăng có nhãn quản lý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quản lý. Hiển thị tất cả bài đăng

05/02/2016

Bảng mô tả công việc giám sát nhà hàng

Mục tiêu công việc:

Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của nhà hàng được phân công.


Các công việc cụ thể:

1. Giám sát nhân viên
- Tham gia đề xuất tuyển dụng các chức danh cho bộ phận nhà hàng.
- Tham gia đào tạo NV mới.
- Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.
- Lên lịch công việc cho NV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.(nếu được giao)
- Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.
- Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

2. Quản lý hàng hoá, tài sản
- Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho Quản lý , kế toán số lượng hư hỏng, mất mát.
- Trực tiếp xử lý các loại món ăn bị hư hỏng (nếu quản lý , trợ lý vắng mặt)

3. Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách
- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách liên quan đến đồ ăn
- Tổ chức việc theo dõi đánh giá sự thoả mãn của khách theo quy trình công ty.
- Báo cáo Quản lý kết quả giải quyết.

4. Quản lý bàn
- Theo dõi lượng khách, kiểm tra việc chuẩn bị thực phẩm.
- Cùng bếp trưởng kiểm tra và xác nhận thực đơn hàng ngày
- Ghi lại đặt bàn & set up bàn

5. Điều hành công việc
- Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.
- Điều động nhân viên thực hiện công việc.
- Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.
- Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Quản lý nhà hàng.
- Tham Gia xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận nhà hàng và tổ chức thực hiện.
- Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

6. Quản lý tiêu chuẩn phục vụ
- Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của nhà hàng.
- Báo cáo kết quả các sự việc hàng ngày cho Quản lý/Trợ lý
- Đề xuất cải tiến các hoạt động của nhà hàng.

7. Trực tiếp thực hiện công việc Waiter trong các trường hợp cần thiết

Báo cáo:
- Báo cáo cho Quản lý về công quản lý, điều hành bộ phận theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần, tháng và báo cáo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do Quản lý giao.
- Báo cáo khách ăn hàng ngày: Tình hình ăn uống của khách, chất lượng, định lượng đồ ăn, đồ uống
- Báo cáo tháng: Chất lượng phục vụ của bộ phận, chất lượng thực đơn và phản hồi của khach, nhân sự bộ phận, tình trạng trang thiết bị, tồn kho, đề nghị bảo dưỡng, thay thế.
- Khi vắng mặt bàn giao cho Trợ lý thực hiện công việc .

Trada (tổng hợp)
Read More